הסרה מרשימות דיוור
כתובת האימייל duduec@fta.gov.il רשומה לקבלת דיוורים מהמדוור. אם ברצונך להסיר את עצמך אנא לחץ על כפתור ההסרה בתחתית המסך.
אנא הסירו את כתובת המייל שלי מכל הרשימות של המדוור