אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 

 
תמונה
 

 

 

לקראת תקופת החגים

 

מוצעים לצרכנים מבצעים רבים בבתי עסק שונים.

הצגת מוצרים ושירותים במבצע,  מביאים את הצרכן לחשוב כי העסקה משתלמת ומחשבה זו מביאה את הצרכן לרכוש יותר. 

 

על מנת שכל המידע יהיה נגיש לצרכן טרם הרכישה, על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת בדבר כדאיות המבצע, קבע המחוקק בחוק הגנת הצרכן  כללים להצגת מבצע ( מכירה מיוחדת).


בעלון שלפניכם נביא את ההנחיות החוקיות למכירה מיוחדת.

 


בנוסף, לרגל החגים, רבים מאתנו קיבלו תווי קניה,  על מנת שנוכל ליהנות מהם באופן מיטבי,  נביא בפניכם את החובות והזכויות שקיימות בנושא.

 

 

עם התחדשות שנה חדשה נאחל בריאות איתנה ושנה טובה ומתוקה,

 

 

 

 

ענת בן עזרא-דוקן, 

סמנכ"לית אסדרה מנהל וארגון,

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 

 

תמונה
 

 

מכירה מיוחדת- מבצעים


 

הגדרה

 


מהי מכירה מיוחדת?

 

מכירה מיוחדת הינה מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוספת על המוצרים או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים המוצרים או השירותים של העסק (כולם או חלקם), במחירים מוזלים לתקופה מסוימת.

 


סעיף 15 בחוק הגנת הצרכן מגדיר את התנאים לקיום מכירה מיוחדת.

תמונה


הנחיות בנוגע לפרסום מכירה מיוחדת (מבצע)


 

עוסק שהודיע ברבים (בשילוט בבית העסק\ עיתון\ מודעה\ אינטרנט או בכל מדיה אחרת) על מכירה מיוחדת (מבצע) חייב להבהיר ולפרסם:

 


1. אילו מוצרים או שירותים כלולים בה, ואילו מוצרים או שירותים אינם כלולים בה.

 


2. עוסק שהודיע על מכירה בהנחה או על מחיר מיוחד של מוצרים פגומים או של מוצרים שאיכותם נמוכה מהרגיל או שמתקרב מועד תפוגתם, יציין  בהודעתו שזוהי סיבת ההנחה או המחיר המיוחד.

 


3. העוסק צריך לציין את מחיר המוצר לפני המבצע ואת שיעור ההנחה או המחיר לאחר ההנחה.

 


4. במידה והעוסק מעוניין לשנות את אחד משלושת הפרטים הראשונים הרשומים מעלה (1-3), עליו לפרסם הודעה על השינוי באותה דרך שבה פרסם את ההודעה הראשונה על המכירה המיוחדת.

 


5. המוצרים שבמבצע צריכים להיות מוצגים בנפרד או מסומנים באופן מיוחד, בכל מקרה ההפרדה בין מה שבמבצע ומה שלא במבצע, חייבת להיות ברורה.

 


6. עוסק שפרסם מבצע מכירות באמצעי המדיה השונים (למעט במקום העסק), יכלול בפרסום את המספר המינימלי של הפריטים המוצעים באותו המבצע ואת המספר המינימלי של הפריטים המוצעים בה בהנחה המרבית.

 


* הוראות סעיף זה לא יחולו על מוצרים או שירותים שמחירם לצרכן במכירה המיוחדת אינו עולה על 50 שקלים חדשים.

 


7. העוסק חייב להחזיק מלאי סביר של מוצרים במבצע. במידה והוא לא מחזיק מלאי כזה הוא חייב לציין זאת בפרסום.
במידה ואזל מלאי המוצרים שהוצעו במכירה מיוחדת או שהשירותים שהיו במבצע (כולם או חלקם) אינם מוצעים עוד במחירי מבצע או בכלל - לא ימשיך העוסק לפרסם ברבים או במקום העסק את ההודעה שפרסם על אותה מכירה.

אם אזלו חלק מהפריטים, רשאי העוסק להמשיך לפרסם את ההודעה שפרסם במקום העסק ובלבד שיפרסם גם על הפריטים שאזלו, והסיר את הפרסום מאמצעי המדיה.

 


יובהר כי על מוצרים שניקנו במסגרת מכירה מיוחדת (מבצע), יחולו כל זכויות ביטול עסקה בהתאם למופיע בחוק ובתקנות .

 

למידע נוסף בנוגע לביטול עסקה פרונטלית ניתן להקליק כאן

 

 

 
תמונה

תווי קנייה, זיכויים ושוברי מתנה

 

 

הגדרות

 


תווי קנייה- תו קנייה הינו כרטיס או מסמך הנרכש בכסף, או בשווה כסף, ובאמצעותו יכול הצרכן לרכוש מוצרים או שירותים  בסכום הנקוב בו בבית העסק המנפיק את תו הקנייה.

ערכם של התווים יהיה שווה עבור כל העוסקים המנויים בתו הקנייה.

 


על פי חוק הגנת הצרכן תוקף התו חייב להיות חמש שנים לפחות מיום הנפקתו, כאשר העוסק מחויב לציין על גבי המסמך, באופן ברור ובולט, את מועד פקיעת תוקפו.

 


ביכולתו של הצרכן לממש את תווי הקנייה, כל עוד העוסק אינו מצוי בהליכי פירוק או פשיטת רגל.

 

במידה והעוסק מעוניין להציב תנאים לרכישה באמצעות תווי קנייה, עליו לציינם באופן ברור על גבי המסמך.

 

במקרים של ביטול עסקה שנעשתה באמצעות תו קנייה, רשאי העוסק להגביל את האפשרות לממש את הזיכוי באותן ההגבלות החלות על תו הקנייה.

 

על  זיכוי שניתן כעודף מקנייה בתווי קנייה חלות אותן ההתניות של תו הקנייה.

 


זיכויים- זיכוי הינו מסמך הניתן לצרכן מעוסק, בכל מקרה בו הצרכן מבקש לבטל עסקה, ואינו זכאי להחזר כספי על פי חוק.

 

עוסק המעניק לצרכן שובר זיכוי, מחויב לוודא שהכתוב בו בלתי ניתן למחיקה, ושהסכום הנקוב בו זהה לסכום ששולם ברכישה המקורית. תוקף הזיכוי הוא שנתיים.

 


הצרכן לא יחויב בהצגת החשבונית המקורית בבואו לממש את הזיכוי. כמו כן, העוסק אינו רשאי להציב תנאים מגבילים למימוש הזיכוי (להבדיל מתווי קנייה).

 


הצרכן רשאי לקבל את העודף במזומן, אם היתרה בזיכוי לא עולה על 5% מסכום השובר או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

 


שוברי מתנה- שובר מתנה הינו שובר שנקנה בסכום מלא מעוסק ומקנה לאוחז בו לרכוש כל מוצר או שירות שמציע העסק שהנפיק את השובר.


שובר מתנה דינו כזיכוי וחלים עליו אותם החוקים והמגבלות.

 


חוק הגנת הצרכן מתיר ביטול של עסקה במקרים שונים- עוסק יכול להרחיב את התוקף של ביטול העסקה ("מדיניות מיטיבה").


במידה ועוסק מרחיב את מדיניות ההחזרות או ההחלפות של טובין, היא צריכה להיות מוצגת בבית העסק, בשלט ברור ובולט לעיונם של הצרכנים.

 


חשוב לציין כי ברגע שבית העסק מגדיר מדיניות מסוימת הוא מחויב לנהוג על פיה.


 

 

הגבלת זכות הביטול:

 


נעשתה עסקה והצרכן שילם בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על עסקה זו.

 

 
תמונה
 

 נשמח לעמוד לשירותכם,

טלפון - 02-6739674, מענה טלפוני בימים א,ב,ד, בשעות 13:00-9:00

פקס - 02-6739681

להגשת תלונה מקוונת ניתן להקליק כאן

 

מחלקת פניות ציבור,

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 
 
 
 
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור