אם אינך רואה מייל זה כראוי לחץ כאן
 

 
תמונה
 

 

 

זכות ביטול עסקה, הינה זכות המוענקת לצרכן ללא קשר להתנהגות העוסק (כלומר אין צורך במרמה או עושק מצד העוסק), וזאת כדי לקדם את המסחר ההוגן במשק.
 

לזכות הביטול, יש מספר הצדקות:

 

לאפשר לצרכן להתגונן מפני רכישת מוצרים שהוא אינו זקוק להם, ובכך מאפשרת לצרכן לשקול שוב את החלטותיו;

 

הורדת מחירים במשק: עוסקים יירתעו מפני גביית מחיר מופרז, מכיוון שבמהלך התקופה שבה צרכן יכול להתחרט ולבטל את העסקה, הוא יבצע השוואת מחירים וכתוצאה מכך לבטל את העסקה ולרכוש את המוצר או השירות במחיר זול יותר;

 

מניעת בזבוז כלכלי: ללא זכות חרטה, עלול הצרכן להישאר עם מוצר או שירות שהוא אינו מעוניין ושנרכש בשל מידע חסר או פזיזות; 

 

שיפור התחרות בשוק: משך הזמן העומד לצרכן לביטול העסקה מאפשר לו להשלים את פערי המידע.

 

במידעון שלפניכם נסקור את זכויותיכם בנוגע לביטול עסקה.

 

קריאה מועילה!
 

 

 

 

ענת בן עזרא-דוקן, 

סמנכ"לית אסדרה מנהל וארגון,

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 

 

תמונה
 

 

עסקה פרונטלית: הקדמה, מושגים, הוראות ותנאים

 

עסקה פרונטלית -הנה עסקה שנעשית פנים אל מול פנים, בבית העסק. 

 

אריזה מקורית - חפץ וכל חומר שמשמש את היצרן\ היבואן כעטיפה למוצר שייצר או ייבא ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד או חיוני למוצר.

 

דמי סליקה - בעסקאות אשראי, העוסק רשאי לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו עבור סליקת האשראי, לאחר שהוכיח לו שהחיוב בוצע (מטעמה של חברת האשראי או גוף אחר).

 

 

לצרכן קיימת זכות ביטול בעסקה פרונטלית מחוק הגנת הצרכן ותקנות ביטול עסקה בתנאים הבאים:

 

1. ערך המוצר הינו מעל 50 ₪

 

2. הצרכן יחזירם לעוסק טובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש. החזרת הטובין באריזה מקורית תהיה הוכחה מספקת לכך שלא היה בשימוש.

 

תמונה
 

 

צרכן רשאי לבטל את העסקאות לרכישת המוצרים הבאים בתוך 14 ימים מיום שקיבל את המוצר:


- ריהוט

- ציוד לבית ולגן (למעט כלי אוכל לא ארוזים)

- מכשירי חשמל

- מוצרים באריזה מקורית שלא נפתחה

- מוצרים שהוזמנו ועדין לא סופקו

- מטהר מים ומתקן למים מינרליים
 

הביטול יכול להיעשות בתנאי שהצרכן יחזיר את המוצרים לעוסק, והמוצרים לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
 

 

סייגים ויוצאי דופן:

 

- פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה במוצר, אלא אם כן יוכח אחרת.

 

- חיבור המוצר לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש במוצר.

 

- החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי-עשיית שימוש בהם.

 

- מוצר חשמלי שעלה מעל 150 ₪ מצוי במשך השנה הראשונה לקנייתו תחת אחריות היצרן ( ללא תוספת תשלום) . היצרן אחראי לתקן כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות,  ללא עלות , כולל החלפת פריט, כולו או חלקים ממנו.

 

- ריהוט שהורכב בבית הצרכן - אינו ניתן לביטול.

 

- רי הוט שיוצר במיוחד למידותיו או דרישותיו המיוחדות של הצרכן - ניתן לבטל עד תום שלושה ימי עסקים מיום ביצוע העסקה. אם נדרשות מדידות בבית הצרכן לאחר עשיית העסקה - ייספרו שלושה ימי עסקים ממועד המדידות, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד ההרכבה.

 

- ביגוד והנעלה צרכן רשאי לבטל מיום הרכישה ( לא כולל יום הרכישה עצמו) ועד תום יומיים לאחריו ובלבד שתווית המחיר לא הוסרה.
הלבשה תחתונה ובגדי ים - לא ניתן לבטל או להחליף

 

- בשירותי נופש בישראל ובחוגים וקורסים (למעט קורס פסיכומטרי), צרכן רשאי לבטל את השירותים הבאים תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם (לא כולל יום ביצוע ההסכם), ומלבד שהביטול יעשה 7 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני מועד התחלת השירות
שימו לב - זכות הביטול אינה עומדת לצרכן כאשר מדובר בשירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת וטיסה שמתבצעת כולה מחוץ לישראל.

 

-  צרכן רשאי לבטל עסקאות קצובות (ידוע תאריך התחלת העסקה וסיומה) בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת החוזה בכתב (המאוחר מביניהם), גם  אם התחיל שירות וגם  אם לא: שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, נופש ארוך טווח (מעל שנה), חברות או מנוי במועדון הנחות, שירותי טלפון חוטי ואלחוטי, שירותי אינטרנט, מנוי לחדר כושר או מועדון בריאות, מנוי למועדון היכרות ושידוכים, מנוי להגרלות והימורים.

 

- צרכן רשאי לבטל עסקת קניית רכב מיבואן בתוך 14 יום ובתנאי שהרכב לא נרשם על שם הצרכן

 

- צרכן רשאי לבטל עסקה לקניית תכשיט (במחיר של עד 3000 ₪) מיום  הרכישה (לא כולל יום הרכישה עצמו) ועד תום יומיים שאחריו שאינם ימי מנוחה.

 

- ביטול עסקה פרונטלית – חדר כושר

 

א. בעסקת מכר פרונטלית למנוי לחדר כושר, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, בתנאי שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות קודם למועד תחילת השירות בין אם החל השירות ובין אם לא.


ב. באם השירות כבר החל, ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול על ידי הצרכן.


ג. העוסק ישיב לצרכן את התמורה ששילם או יבטל את חיובו בשל העסקה; ואולם אם הוחל בביצוע העסקה, רשאי הוא לגבות את התשלומים כמפורט להלן, בלבד:


1) החלק היחסי מהתמורה בעד זכות השימוש שיש לצרכן בתקופה שעד למועד כניסת הביטול לתוקף;
2) דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד שבו הוחל בביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף, בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול חלופי (מסלולו מנוי לחודש בודד), ובלבד שהעוסק גילה לצרכן בכתב, טרם ההתקשרות, את המחיר החודשי במסלול החלופי.


ד. דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים להלן:


1) 25% מהתמורה (סכום העסקה הכולל) – אם בוטלה בשליש הראשון של התקופה הקצובה, על 20% מהתמורה – אם בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה,  או על 17% מהתמורה – אם בוטלה בשליש האחרון של התקופה הקצובה;


2) הסכום שהיה על הצרכן לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.

 

 

 

להלן הדרכים בהם ניתן לבטל עסקה:


במקרים בהם הצרכן יכול לבטל את העסקה לפי חוק הגנת הצרכן או לפי חוזה, העוסק יאפשר זאת לצרכן, באופן הבא:


1. בעל פה - בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב.


2. בדואר רשום.


3. בדואר אלקטרוני (מייל).


4. בפקסימיליה, אם יש לעוסק.


5. באינטרנט - בעסקה שניתן להתקשר לגביה עם צרכן באמצעי זה.
הביטול יעשה בהצגת חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה.

 

 

החזרת התשלום לצרכן:


-  השבת התשלום לצרכן על ידי העוסק  תיעשה במועד הקרוב ביותר לביטול ולא יותר מ7 ימי עסקים לאחר ביטול העסקה.


-  השבת התשלום תעשה באותה הדרך בו בוצע התשלום: אם במזומן אז החזרה בשיק מזומן או במזומן, אם בכרטיס אשראי יבטל העוסק את החיוב. אם לא ניתן לזכות את כרטיס האשראי, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן.


-  העוסק יכול להפחית מהסכום שהוא מחזיר לעוסק דמי ביטול של 5% או 100 שקלים (הסכום הנמוך מבין שתי האפשרויות). 

במידה וביטול העסקה כולל הסרת התקנה, כדוגמת לחצן מצוקה, ישלם הצרכן לעוסק את עלות ההתקנה, הסכום לא יעלה על 100 ₪.


-  בעסקה מתמשכת ישלם הצרכן את התמורה היחסית  בעבור השימוש שעשה בשירות.

 

 
תמונה

הגבלת זכות הביטול:


זכות הביטול האמורה לא תחול לגבי:


1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן;


2) מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;


3) החל מתאריך 12.9.2018 ניתנת הזכות לביטול בעסקאות לרכישת טובין  על פי מידות או דרישות מיוחדת, וזאת עד תום שלושה ימי עסקים מיום ביצוע העסקה. באם נדרשות מדידות בבית הצרכן לאחר עשיית העסקה- ייספרו 3 ימי עסקים ממועד המדידות, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד ההרכבה.


4) מוצרים שעל פי דין אין להחזירם;


5) מוצרי מזון;


6) תרופות ותוספי תזונה;


7) מוצרים פסידים כגון פרחים;


8) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;


9) מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית כגון משחקי מחשב;


10) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים;


11) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989;


12) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים;

 

אם התשלום בוצע באמצעות תווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה.

 

זיכוי


עוסק יכול לקבוע מדיניות של מתן זיכוי בעת ביטול העסקה  רק במקום בו הצרכן לא היה זכאי לזכות ביטול.
 

קיימת חובה על העוסק לפרסם את מדיניות הביטול בבית העסק במקום בולט

 

על הזיכוי חלות ההוראות הבאות:


(1)   שובר הזיכוי יודפס או ייכתב באופן שימנע את מחיקת הכתוב בו -אין להדפיסו על נייר שהכתוב בו ידהה;


(2)   הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה;


(3)   שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו;


(4)   מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה לצרכן בעת ביצוע העסקה;


(5)   לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במבצעים, סופי עונה ועוד.

 

תקופת תוקף שובר הזיכוי וציון האפשרות להשתמש בו בלא תנאים מגבילים יופיעו על גבי השובר, באותיות ברורות ובהבלטה מיוחדת.

 

מימש צרכן שובר זיכוי ברכישת מוצרים או שירותים שמחירם נמוך מהסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן.

 

טיפים שימושיים

1. טרם הרכישה של מוצר ברר מה הם זכויותיך בחוק ובתקנות המקנות לך זכות ביטול.


2. ברר מהי מדיניות בית העסק בנוגע לביטול/החלפת מוצרים שזכות הביטול אינה חלה עליהם, בטרם אתה מבצע את הרכישה


3. נצל את העובדה שאתה נמצא בחנות (עסקה פרונטלית), ובקש את עזרתו של המוכר שיסביר לך על תכונות המוצר, הוראות השימוש וכד'.


4. שמור הוכחת קנייה כגון חשבונית או קבלה או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה.


5. כאשר אתה רוכש מוצרים שאינם ברי ביטול, כמו תרופות ותוספי תזונה או מוצרים שאינם ארוזים באריזה מקורית - הקפד במיוחד על הכרת המוצר ותכונותיו, וודא שזהו המוצר שהתכוונת לרכוש.


6. אל תחכה לרגע האחרון כדי לממש שובר זיכוי - פעמים רבות הם נשכחים.

 

 נשמח לעמוד לשירותכם,

טלפון - 02-6739674, מענה טלפוני בימים א,ב,ד, בשעות 13:00-9:00

פקס - 02-6739681

הגשת תלונה מקוונת:

https://www.gov.il/he/Departments/General/cpfta_file_a_complaint_1

 

מחלקת פניות ציבור,

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 
 
 
 
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור