אם אינכם רואים מייל זה לחצו כאן
 

 
תמונה
 

 

 

"פרסום סמוי", משמעו שיטת פרסום שבאמצעותה מועברים מסרים שיווקיים בתכנים תקשורתיים שונים, באופן מוסווה או גלוי למחצה. למשל, אם בפרסום גלוי היצרן יפרסם גבינה מסוימת, הרי שבפרסום סמוי תפורסם כתבה המתארת את יתרונות הסידן, עם אזכור של אותה גבינה כמקור טוב לסידן.

 

בשנים האחרונות חל גידול משמעותי בהיקף השימוש של משווקים בפרסום סמוי. הסיבה המרכזית לכך נובעת משינויים משמעותיים שעוברים אמצעי התקשורת המסורתיים. ביניהם, טכנולוגיות שמאפשרות לדלג על פרסומות, וכמובן עליית כוחן של רשתות חברתיות. שינויים אלו מפחיתים את יעילות הפרסומות הגלויות, ובמקביל מגבירים את היקף השימוש בפרסום סמוי.

 

ממצאי מחקרים שונים מעידים כי ילדים עד גיל שמונה מתקשים להבין את המסר השיווקי הקיים בפרסומת, ותופשים את הפרסומת כמקור מידע מהימן - בדומה לתכנים אחרים. ההכרה כי מטרתה של פרסומת היא לשכנע לרכוש מוצר מתגבשת בהדרגה בין הגילאים 8-12. אז מתפתחת במקביל גם חשיבה ביקורתית כלפי פרסומות.  הקושי של ילדים להבין מסר שיווקי  מועצם עוד יותר כאשר מדובר בפרסום סמוי, בו המסר השיווקי הינו מוסווה ומועבר לילדים ברשתות החברתיות באמצעות מובילי דעה.

 

בעלון שלפניכם נביא את עיקרי החוק בדבר שיווק מוצרים ושירותים לציבור הצרכנים בכלל ולקטינים בפרט.

 

 

 

ענת בן עזרא-דוקן, 

סמנכ"לית אסדרה מנהל וארגון,

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 

 

תמונה
 

 

שיווק מוצר או שירות הוא מקובל בעולם המסחר. עם זאת, יש להקפיד כי הפרסום אינו מטעה ועומד בהוראות חוק הגנת הצרכן.

 

נוסף להיותה של הפרסומת לא מטעה במהותה, היא צריכה לעמוד בקריטריונים הבאים:

 

1. פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי לא מדובר בפרסומת - אינה חוקית.

 

2.  המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, חייב לציין באופן ברור כי מדובר בפרסומת.

 

3. השתתפות בפרסומת  של  עיתונאי, מגיש, קריין או מנחה בכל כלי תקשורת, שאין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת – מהווה פרסומת אסורה.

 


ידוע שפרסומת סמויה משפיעה על הצרכן הבוגר. אם כך, אין ספק שההשפעה חלה גם על צרכנים קטינים וכי יש לייחס לכך חומרה יתרה.

 

 

תמונה

 

 

עקרונות וכללים לפרסומת ודרכי שיווק המכוונות לקטינים

 

 

 • על העוסק להתאים את פרסומותיו ואת דרכי השיווק של המוצרים והשירותים שלו לרמת הידע, ההבנה והבגרות של הקטינים אליהם מופנית הפרסומת. כל מידע המובא לידיעת הקטינים צריך להימסר באופן אמיתי ומדויק, בלשון מובנת, ולבטא ערכים חברתיים חיוביים: יושר, צדק, שוויון, סובלנות.
 •  על העוסק להיות ער לכך שקטינים עלולים לעשות מעשים שיש בהם השפעה רעה על בריאותם או על שלומם, וזאת כתוצאה מפרסומות ודרכי השיווק שלו.
 • עוסקים לא יקשו על קטינים להעריך את גודלו האמיתי של המוצר או השירות, על ידי השוואתו למוצר או שירות מקובל אחר.
 •  יש להקפיד כי קיימת אבחנה ברורה בין מוצרים או שירותים ובין החיקוי שלהם.
 • בפרסומת ובדרכי שיווק שבהן מובא המחיר של המוצר או השירות, יצוין המחיר הכולל באופן ברור ומדויק.


במקרים שבהם לא מדובר בהנחה משמעותית, העוסק לא יתאר את המחיר במילים כמו "בלבד" או "רק". בפרסומת ובדרכי שיווק יצוין במפורש האם לשימוש במוצר דרושים פריטים נוספים אשר אינם כלולים במחיר המוצר עצמו.

 


פרסומת ודרכי שיווק האסורות מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר ניסיון:

 

 • ניצול לרעה של דמיונם של קטינים, אמונם, תמימותם או חוסר ניסיונם.
 • תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל קטינים.
 • שימוש בעירום או ברמזים מיניים.
 • עידוד קטינים לרכוש מוצר או שירות שבדרך כלל אינו נרכש על ידם ושהוא קל להשגה.
 • עידוד קטינים לשכנע את הוריהם וללחוץ עליהם לרכוש עבורם מוצר או שירות.
 • פרסומת ודרכי שיווק הגורמות לקטינים להרגיש מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם רוכשים את המוצר או גורמים לרכישתו עבורם.
 • פרסום של  התוצאות האפשריות של שימוש במוצר או השירות שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר.

 

פרסומת ודרכי שיווק האסורות מחמת פגיעה גופנית - עידוד או הכוונת קטינים לאחד מאלו:

 

 • לשחק בכביש, לחצותו שלא במעבר חציה או לחצותו במעבר חציה בחוסר זהירות; להתנהג באופן בלתי זהיר או שאינו תואם את חוקי התנועה.
 • לנהוג ללא רישיון ברכב, בטרקטור או במכונה חקלאית.
 • לסכן את בטיחותם, לנסות ולהגיע למדפים גבוהים או להגיע למצרכים המונחים במקומות גבוהים מהם.
 • ליטול בעצמם תרופות או חומרים מסוכנים, לרבות חומרי ניקוי או חומרים כימיים אחרים.
 • להשתמש באביזרים מסוכנים, לרבות בגפרורים, בגז, בדלק או במכשירים מכניים או חשמליים העלולים לגרום כוויות, התחשמלות או פציעה.
 • לעשות מעשים העלולים להזיק לבריאותם, לרבות דיאטה או צריכת מזון מסוים במטרה לשנות משקל הגוף.
 • לצרוך משקאות משכרים.
 • לעשן סיגריות או להשתמש במוצרי טבק.
 • להשתתף בהימורים, במשחקי מזל או בהגרלות (למעט הגרלות חד פעמיות שאינן למטרות מסחריות).
 • לעשות מעשה האסור על פי דין.

 

אדם שברצונו לפרסם או לשווק מוצרים/שירותים במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, חייב לקבל היתר לכך ממנכ"ל משרד החינוך והתרבות (או ממי שהוסמך לכך). כמו כן, אין הוא רשאי לערוך הגרלות ולנצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מוצר/שירות.

 

 

לא יעשה אדם פרסומת ולא ינקוט דרכי שיווק שיש בהן עשיית שימוש בפרטים אישיים של קטין או בפרטים אישיים של אדם אחר שהתקבלו באמצעות קטין, אלא בהסכמת הורה או אפוטרופוס.

תמונה
 

טיפים מעשיים 

תמונה

 

תמונה  למדו את ילדיכם אילו פרטים מהותיים חשוב לבדוק לפני רכישת מוצר/שירות.

 

תמונה  דברו עם ילדיכם על שימוש מוגזם בתיאורים מחמיאים בפרסומות או בדרכי שיווק אחרות, באופן שעשוי לפתות צעירים ולנצל את תמימותם.

 


תמונה  וודאו עם ילדיכם שהם מבינים את ההשלכות של שימוש במוצר/שירות שאינו מתאים לגילם (אלכוהול, מוצרי טבק, הגרלות וכד'), גם כשהם נתקלים בפרסום המעודד לכך.

 

תמונה בטרם אתם שולחים את ילדיכם לקניון, קבעו איתם סכום כסף מקסימלי לבזבוזים, ממנו אין לחרוג.

 

תמונה  עקבו אחרי משחקי המחשב והאפליקציות של ילדיכם, וודאו שהם אינם מבטיחים "חווית משחק משופרת" בתמורה לכסף.

 

תמונה  דעו לכם כי מסירת הסיסמאות לטלפונים או לשירותי טלוויזיה בתשלום (סטרימינג וכיו"ב) לילדיכם, עלולה לאפשר להם לבצע גם פעולות שאינכם מאשרים.

 


תמונההנחו את ילדיכם שלא לרכוש מוצרים/שירותים שאינם נמכרים במקום המוגדר לכך, לדוגמה רוכל העומד מחוץ לשערי בית הספר.

 


תמונה  אל תמנעו מילדיכם את חווית הצריכה לגמרי, אך הקפידו ללוות ולהנחות אותם ככל שניתן.

 

 

                                                                                                                                   

תמונה

בחוות דעת שנכתבה על ידי ד"ר דליה שיליאן, מנהלת אגף בכיר מו"פ,  , והוגשה לבית המשפט על ידי היועץ המשפטי לממשלה, מתארת ד"ר שיליאן שלושה נזקים שעלולים להיגרם לצרכן כתוצאה מחשיפה לפרסום סמוי.  נזקים אלו כוללים:
• פגיעה כלכלית.
• פגיעה באוטונומיה של הצרכן והזכות שלו לבחור לאילו תכנים ייחשף.
• פגיעה באמון כללי של ציבור הצרכנים בדיווח תקשורתי.
בימים אלו עורכת ד"ר דליה שיליאן מחקר שמטרתו לבדוק האם ובאלה נסיבות יכול צרכן לזהות פרסום סמוי כפרסומת מסחרית.

 

 

לקריאת חוות הדעת המלאה: חוות דעת פרסום סמוי.

 

 נשמח לעמוד לשירותכם,

טלפון - 02-6739674, מענה טלפוני בימים א,ב,ד, בשעות 13:00-9:00

פקס - 02-6739681

הגשת תלונה מקוונת:

https://www.gov.il/he/Departments/General/cpfta_file_a_complaint_1

 

מחלקת פניות ציבור,

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

 
 
 
 
 
 
תמונה
תנו לנו לייק
סגור